Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Kováčovce

Miestny názov podľa etymologického slovníka je odvodený z maďarského názvu kovács (kováč – zamestnanie). Je zaznačená ako osada kráľovských železiarov. Rozlíšiteľný Szécsény (Szécsénykovácsi – názov obce) súvisí s patričnosťou k szécsényiovskému panstvu.
Toto územie však bolo obývané už dávnejšie predtým, ako Poiplie vôbec.

1295

Prvá písomná zmienka

 Prvá písomná zmienka o Kováčovciach pochádza z roku 1295. Vtedy sa obec objavila pod menom Koachy, roku 1327 ako Kwachy a roku 1435 ako Kovachy.

1327

Tunajšie majetky Miklósa Cserépa roku 1327 kráľ Karol I. daroval vajdovi Tamásovi Szécsényimu. Na konci 16. storočia obec vlastnil aj Tamás Ebeszky.

1559

V časoch tureckej okupácie si Kováčovce veľa vytrpeli. Podľa súpisu daní z roku 1559 tu bolo 10 rodín, dane platiacich bolo 22. Roku 1562 ich počet klesol o 27%. V tých časoch bola životná úroveň slabo stredná.

1850

Do roku 1850 patrili Kováčovce do Szécsényiovského a potom do Balassagyarmatského okresu. V rokoch 1919 – 1938 sa okresným sídlom stal Modrý Kameň. V rokoch 1938 – 1945 patrili k Maďarsku, po 1945 roku k Československu do okresu Modrý Kameň.

1965

Objavy

V roku 1965 na okolí Kováčoviec archeológovia objavili mamutie kly a stopy po pravekom osídlení. Našli aj sekery z doby bronzovej, hatvanskú keramiku i rímske mince.

1980

Obyvateľstvo

V roku 1980 obec obývalo ešte 445 osôb. Pri poslednom ľudovom sčítaní bolo vykázaných 380 obyvateľov, 252 rímskokatolíkov, 96 evanjelikov a 1 kalvín. Úradne je 66,1 % obyvateľov maďarskej národnosti.

1995

Kostol

Základný kameň kostola v obci položili roku 1995. Stavbu začali roku 1998. Kostolík posvätil trnavský biskup Ján Orosch na počesť Blahoslavenej Matky. Zobrazuje narodenie Panny Márie, nemluvňa obklopuje sv. Anna a Joachim, vítajú ho aj anjeli.