Preskočiť na obsah

Symboly obce

Erb obce Kováčovce
V zelenom štíte strieborný lemeš, sprevádzaný dvomi zlatými klasmi, vyrastajúcimi z dolného okraja štítu.

Vlajka obce Kováčovce
Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/8), žltej (1/8) bielej (2/8), žltej (1/8) a zelenej (2/8). Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať obce Kováčovce
Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC KOVÁČOVCE.