Ugrás a tartalomra

Známe osobnosti

Ezt a bejegyzést automatikus fordítással fordíthatja le.

Významní ľudia v Kováčovciach

Béla Hrubik – (1964), narodil sa a žil v Kováčovciach. Politik, spisovateľ.


Hajnalka Árvai- Oravecz – (1969) pochádza z Kováčoviec. Napísala viac diel v rôznych časopisoch.


János Krúdy – (? – 1855), prastarý otec spisovateľa, kastelán Novohradskej župy. Zomrel vo veku 61 rokov, pochovaný je na obecnom cintoríne.


Gyul Krúdy – (1823 – ?), starý otec spisovateľa. Narodený v Kováčovciach, v roku 1846 zvolený za čestného podnotára. Neskôr sa usadil v Szabolcsi.


Kálmán Krúdy – brat starého otca spomínaný ako historický hrdina novohradských beťárov. Desať rokov sa staval proti tým, ktorí ho prenasledovali.


Fraňo Kráľ – vďaka nemu sa Peťov dostal do slovenskej literatúry. Bol učiteľom tunajšej školy. Triednu knihu, ktorú spisovateľ viedol, zachovali až do reorganizácie školy.
Zo známej rodiny Fáyovcov Daniel Fáy ešte v roku 1821 býval v Kováčovciach. V roku 1856 tu zomrel Károly Fáy.


Antal Prónay – syn v celej krajine známeho vinára a spisovateľa odbornej literatúry Antala Prónayho.


Elek Prónay – tu žil spolu s manželkou Máriou Zerdahelyi. Spomína sa ako jeden zo staviteľov tunajších kúrií.


Ferenc Szentiványi – vynikajúci krajinský sudca a hospodár.